Učitavam NDK d.o.o

NDK Grupa

Mi smo stručnjaci na području montaže postrojenja.

Naši proizvodi
Metalne konstrukcije
Industrijska montaža
Kvalificirani stručnjaci
Layer
Layer
Layer
Layer
Layer
Layer
Layer
Layer
Layer

EU projekt

EU OP konkurentnost i kohezija Europski strukturni i investicijski fondovi Hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti poduzeća NDK uvođenjem sustava upravljanja

Kratki opis projekta: Poduzeće NDK d.o.o. provodi projekt pod nazivom „Povećanje konkurentnosti poduzeća NDK uvođenjem sustava upravljanja“. Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“, kod Poziva: KK.03.2.1.14 – inačica 2, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu projekta poduzeće investira u uvođenje sustava koji se odnosi na zahtjeve za kvalitetu zavarivanja prema normi ISO 3834-3.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Rezultat projekta je izdavanje certifikata koji obuhvaća uvođenje norme HRN EN ISO 3834-3 koja se odnosi na zahtjeve za kvalitetu u zavarivanju i pripremljena je kako bi se utvrdile kontrole i postupci tokom procesa zavarivanja. Zahvaljujući uvedenom certifikatu i primjeni norme, poduzeće postiže veću kvalitetu zavarenih spojeva, a time i kvalitetu konstrukcija jer je zavarivanje jedan od najčešćih načina spajanja čeličnih konstrukcijskih elemenata u nerastavljivu cjelinu. Uvedenim certifikatom poduzeće će također povećati svoju konkurentnost na tržištu, a samim time i unaprijediti svoje poslovanje, što će omogućiti porast obujma posla i širenje poslovnih aktivnosti na domaćem, ali i na inozemnom tržištu.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 209.274,26 HRK

Prihvatljivi troškovi: 159.919,41 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 135.931,49 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01. lipnja 2020. – 01. lipnja 2021. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Daniel Kolmanić, danielkolmanic17@gmail.com

Više informacija na:

Strukturni fondovi

Operativni program Konkurentnost i kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva NDK d.o.o.

Top